En läkande promenad

Har du någon gång tänkt på hur du går och att det kan vara anledningen till att du känner smärta eller spänningar i kroppen? Den här kursen handlar om att förstå hur du går och vad det har för påverkan på din hälsa. Du lär dig att bli medveten om din rörelse med målet att uppnå en känsla av glädje och lätthet när du går.

I de flesta träningsformer handlar det mycket om att träna hårt, göra många repetitioner, att man måste vara trött när man är klar osv. Fokus läggs på att stärka kroppen för att den ska orka med vardagens ”slitage”. Men hur mycket fokus ligger på att identifiera och förändra de rörelsemönster som utgör vardagens slitage och att skapa återhämtning och energi? Nästan ingenting alls. Genom att lyssna på din kropp och dess behov så kan den läka sig själv.

I den här kursen lär du dig att:

» gå skonsamt och naturligt
» lyssna på din kropp
» hitta din egen rytm
» ge kroppen möjlighet att läka sig själv
» hitta glädje i rörelsen

Hur är kursen upplagd?

Kursen är fördelad på 3 kvällar och det är en kurs som är lugn och stilla, där vi mixar gång med reflektioner. Det du behöver är ett par skor som sitter skönt och inte klämmer någonstans samt nyfikenhet för rörelse. Det spelar ingen roll om du är elitidrottare eller om du går så lite som möjligt. Alla är välkomna och bidrar till en bättre grupp! Vi har alla stor nytta av att kunna gå mer skonsamt. 

Datum: 16/4, 23/4 och 21/5

Plats: Tibro Stadspark, vid lekplatsen.

Tid: 1,5h /gång 

Antal gånger: 3

Investering: 1195kr

Anmälan: info@naturligafotter.se senast 14/4.

3-6 deltagare per grupp.