sänkt sjukfrånvaro och gladare personal genom att gå.

Sänk sjukfrånvaro orsakad av fysiska och psykiska besvär samtidigt som produktiviteten och välmåendet ökar på arbetsplatsen. Hälsofrämjande insatser är en bra investering och kan spara företaget upp till 8 gånger det investerade kapitalet. Rörelsecoachning är enkelt och utnyttjar tid som de flesta inte tänker på att de har, nämligen tiden där vi förflyttar oss från A till B genom att gå.

Din personal är otroligt viktig och är de som driver företaget framåt. Glad och frisk personal innebär högre produktivitet, sänkt sjukfrånvaro och lägre kostnader. Att satsa på kvalitativ friskvård för din personal är väl investerade pengar. Många studier har gjorts som visat att att varje krona som investeras i ett kvalitativt frisvårdsprojekt kan ge så mycket som 8 gånger investeringen (S. Lundström, hälsoekonom). Kan det dessutom implementeras innan hälsoproblemen uppstår kan vinsten vara ännu större, både för företaget och individen.

Rörelsecoachning går till så att jag kommer ut till ert företag och vägleder er personal i mindre grupper till en ökad kroppskännedom. Träningen är enkel och kan utföras på arbetsplatsen och kräver inget ombyte. Syftet är inte främst att öka personalens fysiska kapacitet, utan fokus ligger istället på att lära sig lyssna och agera på kroppens signaler under rörelse. Genom att lyssna skapar vi verktyg för att minska smärta och stress samtidigt som vi skapar återhämtning för kroppen. Denna kroppskännedom är grunden till att bygga hälsosamma och hållbara rörelser och levnadsvanor.  

Vi arbetar med känslan i kroppen under diskussioner och övningar där målet är att hitta avslappning i rörelse. En avslappnad kropp är en kropp i balans, vilken har en fantastisk förmåga att läka och återhämta sig. Kroppen är vårt viktigaste verktyg oavsett vad vi har för sysselsättning. Det är av största vikt att vi lär känna den för att kunna arbete tillsammans istället för emot den. Vi har bara en, så ta hand om den.

Upplägg

De första gångerna ses vi med ca en veckas intervall för att komma igång och skapa kontinuitet. För att ändra en vana så krävs mest arbete i början och då finns jag där som stöd och svarar på frågor som dyker upp. Efterhand så ökar vi intervallet så att deltagarna får tid att känna efter vad förändringen gör för dem. Hur lång tid det tar innan en ny vana har skapats är högst individuell, därför rekommenderar jag att satsningen pågår under minst 6 mån för att få ett varaktigt resultat.

Kontakta mig för ett upplägg anpassat till ert företag så ska vi tillsammans ta er mot en friskare framtid.